Gẩy vào sợi dây đàn căng ngang thì âm phát ra có tần số bằng 120 Hz. Kích thích cho sợi dây dao động ở một tần số xác định thì tần số nào dưới đây làm hình thành sóng dừng trên dây ?

【C29】Lưu lạiGẩy vào sợi dây đàn căng ngang thì âm phát ra có tần số bằng 120 Hz. Kích thích cho sợi dây dao động ở một tần số xác định thì tần số nào dưới đây làm hình thành sóng dừng trên dây ?
Đáp án:
Tần số âm phát ra là tần số họa âm cơ bản $f_o$ = 120 Hz → tần số tạo sóng dừng trên dây khi hai đầu buộc chặt là k → tần số 360 Hz = 3$f_o$ tạo thành sóng dừng.

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!