Cho một thanh thép mảnh, thẳng, dài 3 m, một đầu bị kẹp chặt, đầu còn lại để tự do. Kích thích thanh thép dao động theo phương vuông góc làm hình thành sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên thanh thép bằng 1100 m/s. Biết tần số của sóng trong khoảng từ 600 Hz đến 734 Hz. Tần số sóng truyền trên thanh khi đó xấp xỉ bằng

【C31】Lưu lạiCho một thanh thép mảnh, thẳng, dài 3 m, một đầu bị kẹp chặt, đầu còn lại để tự do. Kích thích thanh thép dao động theo phương vuông góc làm hình thành sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên thanh thép bằng 1100 m/s. Biết tần số của sóng trong khoảng từ 600 Hz đến 734 Hz. Tần số sóng truyền trên thanh khi đó xấp xỉ bằng
Đáp án:
Ta có: $ l = (n + \frac{1}{2}).\frac{\lambda}{2} = \frac{2n+1}{4}.\frac{v}{f}$
$\Rightarrow f =(2n+1) \frac{v}{4l}$
$\Rightarrow 600 < (2n+1) \frac{1100}{4.3} < 734$
$\Rightarrow 2,77 < n < 3,5$
$\Rightarrow n = 3$
$\Rightarrow f = (2.3+1)\frac{1100}{4.3} = 642 Hz$

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!