Một sợ dây AB một đầu cố định, một đầu tự do có chiều dài và tốc độ truyền sóng trên dây là không đổi. Khi thay đổi tần số sóng trên sợi dây để có sóng dừng người ta thấy với f = f1 = 85Hz và f = f2 = 119Hz là hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây. Với f = f1 trên sợi dây AB quan sát được bao nhiêu bụng sóng?

【C34】Lưu lạiMột sợ dây AB một đầu cố định, một đầu tự do có chiều dài và tốc độ truyền sóng trên dây là không đổi. Khi thay đổi tần số sóng trên sợi dây để có sóng dừng người ta thấy với f = f1 = 85Hz và f = f2 = 119Hz là hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây. Với f = f1 trên sợi dây AB quan sát được bao nhiêu bụng sóng?
Đáp án:
36.png

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!