Sóng dừng xuất hiện trên cái ống một đầu kín một đầu hở khi được kích thích bởi một âm thoa, hai tần số liên tiếp nhau tạo ra sóng dừng là 90Hz và 110Hz. Biết tốc độ âm không đổi, âm truyền từ đầu này đến đầu kia của cái ống trong khoảng thời gian

【C36】Lưu lạiSóng dừng xuất hiện trên cái ống một đầu kín một đầu hở khi được kích thích bởi một âm thoa, hai tần số liên tiếp nhau tạo ra sóng dừng là 90Hz và 110Hz. Biết tốc độ âm không đổi, âm truyền từ đầu này đến đầu kia của cái ống trong khoảng thời gian
Đáp án:

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!