Một dây đàn hồi tạo sóng dừng với ba tần số liên tiếp là 75 Hz; 125 Hz và 175 Hz. Biết dây thuộc loại hai đầu cố định hoặc có một đầu cố định, đầu kia tự do và vận tốc truyền sóng trên đây là 400 m/s. Tần số cơ bản của dây và chiều dài dây nhận giá trị nào sau đây?

【C38】Lưu lạiMột dây đàn hồi tạo sóng dừng với ba tần số liên tiếp là 75 Hz; 125 Hz và 175 Hz. Biết dây thuộc loại hai đầu cố định hoặc có một đầu cố định, đầu kia tự do và vận tốc truyền sóng trên đây là 400 m/s. Tần số cơ bản của dây và chiều dài dây nhận giá trị nào sau đây?
Đáp án:
Nếu trường hợp dây thuộc loại hai đầu cố định thì các tần số tiếp theo sẽ là fo,2fo,3fo...và $\Delta f = f_0$
Nếu dây một đầu hở, một đầu cố định các tần số liên tiếp là fo, 3fo, 5 fo, 7fo...và $\Delta f = 2f_0$
Từ 3 tần số liên tiếp mà đề bài cho $\Rightarrow \Delta f = 50$ Hz.
Xét trường hợp $\Delta f = f_0 = 50$ Hz
Dễ thấy $\frac{75}{50} = 1,5$ là số không nguyên nên dây đàn này không thể có 2 đầu cố định được.
Xét trường hợp $\Delta f = 2f_0 = 50 \Rightarrow f_0 = 25$ Hz
Dễ thấy $\frac{75}{25} = 3$ là số nguyên nên dây đàn này 1 đầu tư do, 1 đầu cố định.
$\Rightarrow f_0 = \frac{v}{4l} \Rightarrow l = \frac{v}{4f_0} = \frac{400}{4.25}= 4 m$

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!