Một sợi dây mảnh AB dài ℓ m, đầu B cố định và đầu A dao động với phương trình dao động là u = 4sin(20πt) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây 25 cm/s. Điều kiện về chiều dài của dây AB để xảy ra hiện tượng sóng dừng là

【C5】Lưu lạiMột sợi dây mảnh AB dài ℓ m, đầu B cố định và đầu A dao động với phương trình dao động là u = 4sin(20πt) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây 25 cm/s. Điều kiện về chiều dài của dây AB để xảy ra hiện tượng sóng dừng là
Đáp án:
Điều kiện để xảy ra sóng dừng : $l = k\frac{\lambda}{2} = 1.25k$
Đáp án C

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!