Một sợi dây đàn hồi AB, đầu A gắn với nguồn dao động biên độ nhỏ còn đầu B tự do. Khi dây rung với tần số 12 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng có 8 nút sóng (kể cả nút tại A). Nếu B cũng được giữ cố định sao cho tốc độ truyền sóng trên dây như ban đầu thì phải thay đổi tân số rung của dây một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để tiếp tục xuất hiện sóng dừng trên dây?

【C42】Lưu lạiMột sợi dây đàn hồi AB, đầu A gắn với nguồn dao động biên độ nhỏ còn đầu B tự do. Khi dây rung với tần số 12 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng có 8 nút sóng (kể cả nút tại A). Nếu B cũng được giữ cố định sao cho tốc độ truyền sóng trên dây như ban đầu thì phải thay đổi tân số rung của dây một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để tiếp tục xuất hiện sóng dừng trên dây?
Đáp án:
♣ Sóng dừng một đầu cố định một đầu tự do có điều kiện: $l=(2k+1)\dfrac{v}{4f}$ (1)
dây có k+1 nút

Trên dây có 8 nút sóng hay K=7 Khi đó $l=(2.7+1)\dfrac{v}{4.12}\Rightarrow \dfrac{v}{l}=3,2$
♣ Khi đầu B được cố định, ta có điều kiện xuất hiện sóng dưng là

Từ (1) suy ra $l=\dfrac{kv}{2f}\Rightarrow k=\dfrac{2fl}{v}; f=\dfrac{kv}{2l}$

Với f=12 Hz thì $k=2.\dfrac{12}{3,2}=7,5$

Dể xuất hiện sóng dừng thì f phải thay đổi sao cho k nguyên

Khi đó k=8 hoặc k=7

Xét 1 trường hợp k=8 thì $f=8.\dfrac{v}{2l}=8.\dfrac{3,2}{2}=12,8Hz$

Vậy thay đổi 0,8 Hz

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!