Cho sợi dây có chiều dài l, vận tốc truyền sóng trên sợi dây không đổi. Khi sóng có tần số f = 60Hz , trên sợi dây xuất hiện n1 = 21 nút sóng (kể cả hai đầu sợi dây). Khi tần số sóng là f2 trên sợi dây xuất hiện n2 = 5 nút sóng (kể cả hai đầu sợi dây). Tính tần số f2

【C43】Lưu lạiCho sợi dây có chiều dài l, vận tốc truyền sóng trên sợi dây không đổi. Khi sóng có tần số f = 60Hz , trên sợi dây xuất hiện n1 = 21 nút sóng (kể cả hai đầu sợi dây). Khi tần số sóng là f2 trên sợi dây xuất hiện n2 = 5 nút sóng (kể cả hai đầu sợi dây). Tính tần số f2
Đáp án:
Từ điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu là nút ta có
6.png

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!