Đầu A của một sợi dây AB gắn vào một nhánh âm thoa dao động, đầu B gắn vào một điểm cố định, trên dây có sóng dừng với số bó sóng là x. Khi đầu B tự do, tăng tần số lên 1,5x lần thì thấy trên dây vẫn còn x bó sóng (rất gần A là một nút sóng). Giá trị x bằng:

【C44】Lưu lạiĐầu A của một sợi dây AB gắn vào một nhánh âm thoa dao động, đầu B gắn vào một điểm cố định, trên dây có sóng dừng với số bó sóng là x. Khi đầu B tự do, tăng tần số lên 1,5x lần thì thấy trên dây vẫn còn x bó sóng (rất gần A là một nút sóng). Giá trị x bằng:
Đáp án:
Ban đầu day có 2 đầu cố định, trên dây có x bó sóng
$\Rightarrow l = x\frac{v}{2f}$
Lúc sau tần số là f2 = 1,5xf và dây 1 đầu nút 1 đầu bụng, có x bó sóng nên
$l = (2x + 1)\frac{v}{4f_2} = (2x + 1) \frac{v}{6xf}$
$\Rightarrow x\frac{v}{2f} = (2x + 1) \frac{v}{6xf}$
$\Rightarrow x = 1$
Đáp án B đúng

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!