Trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định đang có sóng dùng với tần số (f_0). Khi đó không kể hai đầu dây, trên dây có 3 điểm nữa không dao động. Nếu tăng tần số lên thành 2(f_0) thì dây có sóng dừng với số bụng sóng trên dây là

【C46】Lưu lạiTrên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định đang có sóng dùng với tần số ${f_0}$. Khi đó không kể hai đầu dây, trên dây có 3 điểm nữa không dao động. Nếu tăng tần số lên thành $2{f_0}$ thì dây có sóng dừng với số bụng sóng trên dây là
Đáp án:

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!