Tạo sóng dừng trên dây với hai đầu cố định sử dụng máy phát dao động thay đổi được tần số dao động. Tăng dần tần số thì thấy rằng khi sóng dừng xuất hiện tương ứng với 1 bó sóng và 9 bó sóng thì tần số thu được tương ứng là f1, f9 thỏa mãn f9 – f1 = 200 Hz. Để trên dây xuất hiện 7 nút sóng (tính cả 2 đầu dây) thì máy phát tần số phải có giá trị là

【C54】Lưu lạiTạo sóng dừng trên dây với hai đầu cố định sử dụng máy phát dao động thay đổi được tần số dao động. Tăng dần tần số thì thấy rằng khi sóng dừng xuất hiện tương ứng với 1 bó sóng và 9 bó sóng thì tần số thu được tương ứng là f1 f9 thỏa mãn f9 – f1 = 200 Hz. Để trên dây xuất hiện 7 nút sóng (tính cả 2 đầu dây) thì máy phát tần số phải có giá trị là
Đáp án:

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!