Để có sóng dừng một múi (hai đầu là hai nút sóng, ở giữa có một bụng sóng) trên một sợi dây đàn hồi mềm chiều dài l1 một đầu gắn chặt ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số 20 Hz. Thay sợi dây trên bằng sợi dây có chiều dài l2 thì phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số 30 Hz thì mới quan sát được sóng dừng một múi. Để có sóng dừng một múi trên sợi dây có chiều dài l1 + l2 ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số

【C58】Lưu lạiĐể có sóng dừng một múi (hai đầu là hai nút sóng, ở giữa có một bụng sóng) trên một sợi dây đàn hồi mềm chiều dài l1 một đầu gắn chặt ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số 20 Hz. Thay sợi dây trên bằng sợi dây có chiều dài l2 thì phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số 30 Hz thì mới quan sát được sóng dừng một múi. Để có sóng dừng một múi trên sợi dây có chiều dài l1 + l2 ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số
Đáp án:

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!