Một sợi dây đàn hồi một đầu được treo thẳng đứng vào âm thoa, đầu còn lại thả tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2/f1 bằng

【C60】Lưu lạiMột sợi dây đàn hồi một đầu được treo thẳng đứng vào âm thoa, đầu còn lại thả tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2/f1 bằng
Đáp án:
Ta có Sóng dừng một đầu cố định một đầu tự do khi đó chiều dài của sợi day thỏa mãn
$l=\frac{(2k+1)\lambda}{4}=\frac{(2k+1)v}{4f}\Rightarrow f=\frac{(2k+1)v}{4l}$
$f_{min} \Leftrightarrow k=0 ,f_{min}=f_1=\frac{v}{4l}$
tần số âm tiếp theo $f_2 \Leftrightarrow k=1, f_2= \frac{3v}{4f}$
$\Rightarrow \frac{f_2}{f_1}=3$

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!