Một sợi dây AB đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do. Khi sợi dây dao động với tần số 130Hz thì trên dây có sóng dừng với 7 nút sóng. Để trên dây có sóng dừng với 9 nút sóng thì tần số dao động của sợi dây khi đó là

【C62】Lưu lạiMột sợi dây AB đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do. Khi sợi dây dao động với tần số 130Hz thì trên dây có sóng dừng với 7 nút sóng. Để trên dây có sóng dừng với 9 nút sóng thì tần số dao động của sợi dây khi đó là
Đáp án:
Sợi dây đàn hồi 1 đầu cố định 1 đầu tự do thì:
$l=(k+0,5).\dfrac{\lambda}{2}=(k+0,5).\dfrac{v}{2f} $
$\rightarrow \dfrac{f_2}{f_1}=\dfrac{k_2+0,5}{k_1+0,5}=\dfrac{8+0,5}{6+0,5}=\dfrac{17}{13} $
$\rightarrow f_2=\dfrac{17}{13}f_1=170Hz $
$\rightarrow D$

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!