Trên một sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định đang có sóng dừng. Coi tốc độ truyền sóng luôn không đổi. Khi tần số bằng f thì trên dây có 3 bụng sóng. Tăng tần số thêm 20 Hz thì trên dây có 5 bụng sóng. Tìm f

【C69】Lưu lạiTrên một sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định đang có sóng dừng. Coi tốc độ truyền sóng luôn không đổi. Khi tần số bằng f thì trên dây có 3 bụng sóng. Tăng tần số thêm 20 Hz thì trên dây có 5 bụng sóng. Tìm f
Đáp án:
Do 2 đầu cố định nên: $l=k\dfrac{\lambda }{2}=k\dfrac{v}{2f}$
-3 bụng: $l=3\dfrac{v}{2f}$
-5 bụng: $l=5\dfrac{v}{2(f+20)}$
$\Rightarrow \dfrac{f+20}{f}=\dfrac{5}{3}\Rightarrow f=30Hz$

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!