Một thanh thép mảnh, thẳng, dài ℓ = 3 m, treo ngang trên các sợi chỉ nhẹ, hai đầu để tự do. Kích thích để trên thanh thép tạo thành sóng dừng (sóng ngang) với tần số f = 2560 Hz thì thấy trên thanh thép có ba điểm không dao động. Để hình thành sóng dừng trên thanh thép với chỉ một điểm không dao động thì phải kích thích thanh thép dao động với tần số xấp xỉ bằng

【C72】Lưu lạiMột thanh thép mảnh, thẳng, dài ℓ = 3 m, treo ngang trên các sợi chỉ nhẹ, hai đầu để tự do. Kích thích để trên thanh thép tạo thành sóng dừng (sóng ngang) với tần số f = 2560 Hz thì thấy trên thanh thép có ba điểm không dao động. Để hình thành sóng dừng trên thanh thép với chỉ một điểm không dao động thì phải kích thích thanh thép dao động với tần số xấp xỉ bằng
Đáp án:

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!