Một thanh thép đàn hồi AB rất mảnh, được treo cân bằng theo phương ngang, đầu B để tự do. Kích thích đầu A cho dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số bằng 9 Hz thì thấy trên dây tạo thành sóng dừng với 5 bụng sóng kể cả B, trong khi đầu A rất gần một nút sóng. Để có 7 bụng sóng dừng trên dây thì phải kích thích sợi dây dao động với tần số bằng

【C74】Lưu lạiMột thanh thép đàn hồi AB rất mảnh, được treo cân bằng theo phương ngang, đầu B để tự do. Kích thích đầu A cho dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số bằng 9 Hz thì thấy trên dây tạo thành sóng dừng với 5 bụng sóng kể cả B, trong khi đầu A rất gần một nút sóng. Để có 7 bụng sóng dừng trên dây thì phải kích thích sợi dây dao động với tần số bằng
Đáp án:

Sóng dừng một đầu cố định một đầu tự do khi đó ta có: $l=\dfrac{(2k+1)\lambda}{4} \Rightarrow f=\dfrac{(2k+1)v}{4l}$
Ở đây ta có số bụng = số nút =k+1


Như vậy ta có: $\dfrac{f_1}{f_2} =\dfrac{9}{13} \Rightarrow f_2 =13 Hz.$

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!