Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với tần số có giá trị thay đổi từ 30 Hz đến 100 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây luôn bằng 40 m/s, chiều dài của sợi dây AB là 1,5 m. Biết rằng khi trên dây xuất hiện sóng dừng thì hai đầu A, B là nút. Để tạo được sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là

【C75】Lưu lạiMột sợi dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với tần số có giá trị thay đổi từ 30 Hz đến 100 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây luôn bằng 40 m/s, chiều dài của sợi dây AB là 1,5 m. Biết rằng khi trên dây xuất hiện sóng dừng thì hai đầu A, B là nút. Để tạo được sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là
Đáp án:

Ta có: $l=\dfrac{k\lambda}{2} =\dfrac{kv}{2f} \Rightarrow f=\dfrac{kv}{2l}=\dfrac{40k}{3} $


Mặt khác: $30 Hz < f < 100 Hz \Rightarrow k<7,5 $


Số nút nhiều nhất ứng k =7 như vậy có f=93,33 Hz

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!