Thí nghiệm hiện tượng sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài L và một đầu cố định, một đầu tự do. Kích thích sợi dây dao động bằng tần số f thì khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên sợi dây hình thành các bó sóng. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tần số f và số bụng sóng trên dây như hình bên. Giá trị của y là

【C76】Lưu lạiThí nghiệm hiện tượng sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài L và một đầu cố định, một đầu tự do. Kích thích sợi dây dao động bằng tần số f thì khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên sợi dây hình thành các bó sóng. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tần số f và số bụng sóng trên dây như hình bên. Giá trị của y là
Thí nghiệm hiện tượng sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài L và một đầu cố định, một đầu tự do. Kích thích sợi dây dao
Đáp án:
HD:
Khi số bụng bằng 1 ta có: $\ell = \frac{{{\lambda _1}}}{4} = \frac{v}{{4.{f_1}}}$.
Khi số bụng bằng 3 ta có: $\ell = \left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} \right).{\lambda _2} = 1,25.\frac{v}{{{f_2}}}$.
Suy ra: $\frac{v}{{4.{f_1}}} = 1,25.\frac{v}{{{f_2}}} \Rightarrow 5{f_1} = {f_2} \Rightarrow 5x = x + 40 \Rightarrow x = 10$ Hz.
Khi số bụng bằng 4 ta có: $\ell = \left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} \right).{\lambda _3} = 1,75.\frac{v}{{{f_3}}}$.
Vậy: $\frac{v}{{4.{f_1}}} = 1,75.\frac{v}{{{f_3}}} \Rightarrow 7.x = y \Rightarrow y = 70$ Hz.
Chọn C.

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!