Một sợi dây mảnh AB dài 1,2 m không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động với f = 100 Hz và xem như một nút, tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s và có biên độ dao động là 1,5cm. Số bụng và bề rộng của một bụng sóng trên dây là:

【C9】Lưu lạiMột sợi dây mảnh AB dài 1,2 m không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động với f = 100 Hz và xem như một nút, tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s và có biên độ dao động là 1,5cm. Số bụng và bề rộng của một bụng sóng trên dây là:
Đáp án:

Ta có biên độ dao động của phần tử là 1,5 cm.


Bề rộng bụng sóng là 4A=6 cm.


Bước sóng: $\lambda =0,4m.$


Chiều dài sợi dây: $l=1,2m =6 \frac{\lambda}{2} $
Sóng dừng hai đầu cố định nên trên sợi dây có 6 bụng sóng.

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!