Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 13 cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4 cm thì trên dây có

【C10】Lưu lạiSóng dừng xảy ra trên dây AB = 13 cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4 cm thì trên dây có
Đáp án:

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!