Este Y (hai chức, mạch hở), phân tử có chứa một liên kết đôi C=C. Công thức phân tử của Y có dạng là

【C1】Lưu lạiEste Y (hai chức, mạch hở), phân tử có chứa một liên kết đôi C=C. Công thức phân tử của Y có dạng là
Đáp án:
HD: Y có 2 chức nên là O4 có 2πC=O và chứa 1 nối đôi C=C → có 1πC=C nữa.

♦ Cách 1: tổng số π trong Y là 3 → CTPT là CnH2n – 4O4.

♦ Cách 2: khái quát hóa từ công thức thỏa mãn là CH3OCO-CH=CH-COOCH3

⇄ C6H8O4 ⇄ C6H2 × 6 – 4O4 → tổng quát CnH2n – 4O4. Chọn A. ♥.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 3.3. LÝ THUYẾT ESTE [Đồng đăng este không no]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!