Este X (hai chức, mạch hở) tạo bởi một ancol no, hai chức và một axit cacboxylic có một liên kết đôi C=C, đơn chức. Công thức phân tử của X có dạng là

【C5】Lưu lạiEste X (hai chức, mạch hở) tạo bởi một ancol no, hai chức và một axit cacboxylic có một liên kết đôi C=C, đơn chức. Công thức phân tử của X có dạng là
Đáp án:
HD: Phân tích: X là este 2 chức → πC=O = 2; X mạch hở nên số vòng = 0;

ancol no, 2 chức; axit không no có 1 nối đôi C=C, đơn chức → X được tạo từ 2 gốc axit

||→ πC=C = 2. Theo đó, ∑πtrong X = 2 + 0 + 2 = 4.

||→ CTTQ của X có dạng CnH2n + 2 – 2 × 4O4 ⇄ CnH2n – 6O4 → Chọn C. ♣.

♦ Cách 2: đi từ công thức cụ thể: (CH2=CHCOOCH2)2: etilengicol điacrylat

⇄ C8H10O4 ⇄ C8H2 × 8 – 6O4 → tổng quát lên là CnH2n – 6O4.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 3.3. LÝ THUYẾT ESTE [Đồng đăng este không no]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!