Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở là

【C6】Lưu lạiCông thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở là
Đáp án:
CTTQ của ancol no 2 chức mạch hở là CnH2n+2O2
CTTQ của axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở là 
CmH2m-4O4
PT: CnH2n+2O2 +CmH2m-4O4      -->C(n+m)H(2n+2m-6)O+ 2H20
Đặt n+m= a . Vậy CTPT của este là CaH2a-6O4

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 3.3. LÝ THUYẾT ESTE [Đồng đăng este không no]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!