Este mạch hở X tạo bởi ancol không no (có một nối đôi C=C), đơn chức, mạch cacbon phân nhánh và axit cacboxylic no, đơn chức. Công thức phân tử tổng quát của X là

【C7】Lưu lạiEste mạch hở X tạo bởi ancol không no (có một nối đôi C=C), đơn chức, mạch cacbon phân nhánh và axit cacboxylic no, đơn chức. Công thức phân tử tổng quát của X là
Đáp án:
Giải: Este X tạo bởi ancol không no (có một nối đôi C=C), đơn chức

mạch cacbon phân nhánh và axit cacboxylic no, đơn chức.

⇒ Phân tử của X chứa 2 liên kết π và 2 nguyên tử oxi.

⇒ Công thức phân tử tổng quát của X là C là CnH2n–2O2 (n ≥ 5) ⇒ Chọn A.

Với este bé nhất là HCOO–CH(CH3)–CH=CH2 hoặc HCOO–CH2–C(CH3)=CH2

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 3.3. LÝ THUYẾT ESTE [Đồng đăng este không no]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!