Este tạo ra từ axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic và ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic có công thức chung là

【C8】Lưu lạiEste tạo ra từ axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic và ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic có công thức chung là
Đáp án:
Giải: Vì este được tạo ra từ axit thuộc dãy đồng đẳng

của axit axetic và ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic

⇒ Phân tử este chứa 2 liên kết π và 2 nguyên tử oxi.

⇒ Este có công thức chung là CnH2n–2O2 ⇒ Chọn C.

Với este bé nhất chính là HCOOCH2–CH=CH2.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 3.3. LÝ THUYẾT ESTE [Đồng đăng este không no]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!