Ở một loài thực vật, hai cặp gen không alen phân li độc lập, tác động bổ trợ với nhau, người ta đem cây F1 lai với một cây khác thì F2 thu tỉ lệ 9 thân cao : 7 thân thấp. Để F2 thu tỉ lệ 3 thân cao : 1 thân thấp thì F1 phải lai F1 với cây có kiểu gen:

【C2】Lưu lạiỞ một loài thực vật, hai cặp gen không alen phân li độc lập, tác động bổ trợ với nhau, người ta đem cây F1 lai với một cây khác thì F2 thu tỉ lệ 9 thân cao : 7 thân thấp. Để F2 thu tỉ lệ 3 thân cao : 1 thân thấp thì F1 phải lai F1 với cây có kiểu gen:
Đáp án:
F2 thu được 16 tổ hợp khi F1 với cây khác => F1 cho 4 loại giao tử
=> F1 và cây đem lai đều dị hợp 2 cặp gen.
=> Muốn thu được kiểu hình 3 cao: 1 thấp thì sẽ phải tạo 4 hoặc 8 tổ hợp ở đời con.
Xét thấy muốn ra được cao nhiều hơn thấp trong đời con thì cây đem lai phải cho giao tử AB và giao tử khác
=> chọn B

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!