Lai 2 dòng hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 lai phân tích, đời lai thu được tỉ lệ 3 hoa trắng: 1 hoa đỏ. Có thể kết luận

【C11】Lưu lạiLai 2 dòng hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 lai phân tích, đời lai thu được tỉ lệ 3 hoa trắng: 1 hoa đỏ. Có thể kết luận
Đáp án:
F1 lai phân tích thu đc 3 trắng : 1 đỏ. 4 = 4 x 1 → F1 dị hợp 2 cặp gen. → Tương tác gen.

F1 đỏ → 3 trắng : 1 đỏ → Tương tác bổ sung 9:7 (nếu cộng gộp thì F1 đỏ → 3 đỏ : 1 trằng)

→ Đáp án C.

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!