Ở bí ngô hình thái quả do hai cặp gen phân li độc lập tương tác với nhau quy định. Khi có mặt đồng thời hai gen trội A và B quy định quả dẹt, khi trong kiểu gen chỉ có mặt gen A hoặc B quy định quả tròn, khi không có gen trội nào trong kiểu gen thì quy định quả dài. Cho hai cây thuần chủng quả dẹt (AABB) và quả dài (aabb) giao phấn với nhau được cây F1, cho cây F1 giao phấn trở lại với cây quả dài ở P tỷ lệ kiểu hình ở đời sau sẽ là

【C15】Lưu lạiỞ bí ngô hình thái quả do hai cặp gen phân li độc lập tương tác với nhau quy định. Khi có mặt đồng thời hai gen trội A và B quy định quả dẹt, khi trong kiểu gen chỉ có mặt gen A hoặc B quy định quả tròn, khi không có gen trội nào trong kiểu gen thì quy định quả dài. Cho hai cây thuần chủng quả dẹt (AABB) và quả dài (aabb) giao phấn với nhau được cây F1 cho cây F1 giao phấn trở lại với cây quả dài ở P tỷ lệ kiểu hình ở đời sau sẽ là
Đáp án:
Ở bí ngô, A-B-; quả dẹt, A-bb, aaB-:quả tròn, aabb:quả dài

Cho quả dẹt AABB × quả dài aabb → quả dẹt AaBb × quả dài (aabb) → tỷ lệ 1 AaBb (quả dẹt), 1Aabb, 1aaBb (quả tròn): 1aabb (quả dài)

Tỷ lệ 1 quả dẹt: 2 quả tròn: 1 quả dài

→ Đáo án A

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!