Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 43,75% cây hoa trắng: 56,25% cây hoa đỏ. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết khi cho cây F1 lai phân tích thì ở đời con loại kiểu hình hoa trắng có tỉ lệ.

【C18】Lưu lạiỞ một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 43,75% cây hoa trắng: 56,25% cây hoa đỏ. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết khi cho cây F1 lai phân tích thì ở đời con loại kiểu hình hoa trắng có tỉ lệ.
Đáp án:
Tỉ lệ KH F2: 9 đỏ : 7 trắng => Tương tác bổ sung.

Quy ước: A- B- : Hoa đỏ; A- bb; aaB- ; aabb: Hoa trắng.

xét phép lai:
P: AABB x aabb 

F1: AaBb 

xét phép lai phân tích:
AaBb x aabb 

Fa: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb: aabb.

--> tỉ lệ KH hoa trắng F2= 75%

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!