Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Cho phép lai P: AaBB × aaBb thu được F1, biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết đời con có tỉ lệ kiểu hình là

【C24】Lưu lạiỞ một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Cho phép lai P: AaBB × aaBb thu được F1, biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết đời con có tỉ lệ kiểu hình là
Đáp án:
A_B_: đỏ ; A_bb,aaB_:vàng; aabb: trắng.
P: AaBB x aaBb 
GP: (1Aa :aa)(1BB:1Bb)
F1: 1A_B_: 1 aaB_ 
Tỉ lệ KH: 1 đỏ: 1 vàng
--> Đáp án B.

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!