Mầu hoa của một loài thực vật có 3 loại là hoa đỏ, hoa vàng và hoa trắng. Để xác định quy luật di truyền của tính trạng mầu hoa người ta đã tiến hành 3 phép lai thu được kết quả như sau:Tính trạng mầu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật

【C29】Lưu lạiMầu hoa của một loài thực vật có 3 loại là hoa đỏ, hoa vàng và hoa trắng. Để xác định quy luật di truyền của tính trạng mầu hoa người ta đã tiến hành 3 phép lai thu được kết quả như sau:Mầu hoa của một loài thực vật có 3 loại là hoa đỏ, hoa vàng và hoa trắng. Để xác định quy luật di truyền của tính trạng mầu h

Tính trạng mầu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật

Đáp án:
Từ phép lai 2 ta thấy: Hoa đỏ x Hoa đỏ, đời con thu được tỉ lệ: 9 đỏ : 6 vàng: 1 trắng → F1 thu được 16 tổ hợp = 4.4 → Mỗi bên P cho 4 loại giao tử → P: AaBb

Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

Quy ước: A-B-: Đỏ, A-bb + aaB-: Vàng, aabb: trắng

→ Đáp án D

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!