Giao phấn giữa hai cây (P) thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây cho quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn: 1 cây quả dài . Chọn ngẫu nhiên hai cây quả dẹt ở F2 cho giao phấn với nhau. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hiện cây quả dài ở F3 là:

【C5】Lưu lạiGiao phấn giữa hai cây (P) thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây cho quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn: 1 cây quả dài . Chọn ngẫu nhiên hai cây quả dẹt ở F2 cho giao phấn với nhau. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hiện cây quả dài ở F3 là:
Đáp án:
P t/c, F1 đồng nhất, F2: 9:6:1 --> hình dạng quả tuân theo quy luật tương tác bổ sung.
Quy ước: A-B-:dẹt, A-bb và aaB-: tròn, aabb: dài.
F2: 9/16 dẹt với tỉ lệ kiểu gen 1AABB : 2 AaBB : 2AABb : 4 AaBb
KHi lai quả dẹt ở F2 với nhau để xuất hiện quả dài ở F3 thì quả dẹt ở F2 phải dị hợp 2 cặp gen.
--> F2: 4/9AaBb x 4/9AaBb--> Tỉ lệ quả dài F3 (aabb) = 4/9.4/9. 1/16 = 1/81
=> Đáp án D.

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!