Một phép lai giữa 2 cây lưỡng bội thu được 140 hạt trắng : 180 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết số hạt đỏ dị hợp tử về tất cả các cặp gen là bao nhiêu?

【C8】Lưu lạiMột phép lai giữa 2 cây lưỡng bội thu được 140 hạt trắng : 180 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết số hạt đỏ dị hợp tử về tất cả các cặp gen là bao nhiêu?
Đáp án:
tỉ lệ 140 hạt trắng : 180 hạt đỏ = 7 : 9 = 16 tổ hợp = 4.4
Phép lai : AaBb x AaBb
Aa x Aa -> 1/4 AA : 1/2 Aa : 1/4 aa
Bb x Bb -> 1/4 BB : 1/2 Bb : 1/4 bb
Tỉ lệ hạt đỏ dị hợp về tất cả cặp gen (AaBb) = 1/2 (Aa) . 1/2 (Bb) = 1/4
Số hạt đỏ dị hợp về tất cả cặp gen = 1/4 x (140 + 180) = 80 hạt
Đáp án :B

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!