Ở bí ngô, hình dạng quả bí di truyền theo quy luật tương tác gen. Cho 2 giống bí dẹt giao phấn với nhau thu được tỉ lệ 9 bí dẹt : 6 bí tròn : 1 bí dài . Nếu lai phân tích bí dẹt ở thế hệ P, thu được tỉ lệ kiểu hình:

【C10】Lưu lạiỞ bí ngô, hình dạng quả bí di truyền theo quy luật tương tác gen. Cho 2 giống bí dẹt giao phấn với nhau thu được tỉ lệ 9 bí dẹt : 6 bí tròn : 1 bí dài . Nếu lai phân tích bí dẹt ở thế hệ P, thu được tỉ lệ kiểu hình:
Đáp án:

A-B- : dẹt A-bb : tròn aabb: dài aaB- : tròn
F1 có 16 tổ hợp => P dị hợp về 2 cặp gen (AaBb)
P lai phân tích : AaBb x aabb
=> Fa: 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb
=> tỉ lệ kiểu hình 1 dẹt : 2 tròn : 1 dài
=> Đáp án B

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!