Phát biểu nào sau đây là đúng?

【C14】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây là đúng?
Đáp án:
Giải:
A sai vì Gluco bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 không phải bị khử

B đúng, công thức chung của loại amino axit này là CnH2n + 1 – 2kNO2 nên M = 12 * n + 2n + 1 – 2k + 14 + 16 * 2 = 14n – 2k + 47 luôn là số lẻ.

C sai vì dung dịch CH3NH2 làm quỳ hóa xanh.

D sai vì có 4 amin no, đơn chức, mạch hở ở thể khí là CH3NH2; (CH3)2NH; (CH3)3N và C2H5NH2

Đáp án B.

Chuyên để 5, AMINO AXIT

Dạng: [A] 8. LÝ THUYẾT AMINO AXIT [Dạng câu mệnh đề - phát biểu]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!