Cho sơ đồ biến hóa: C2H4 + H2O → X; X + O2 → Y; Y + metyl amin = Z (muối). Phát biểu nào sau đây không đúng:

【C25】Lưu lạiCho sơ đồ biến hóa: C2H4 + H2O → X; X + O2 → Y; Y + metyl amin = Z (muối). Phát biểu nào sau đây không đúng:
Đáp án:
Giải: – C2H4 + H2O $\xrightarrow[]{H_{2}SO_{4}l}$ C2H5OH (X).

– C2H5OH (X) + O2 $\xrightarrow[]{lenmengiam}$ CH3COOH + H2O (Y).

– CH3COOH (Y) + CH3NH2 → CH3COOH3NCH3 (Z).

||⇒ chọn D vì C3H9NO2 không có đồng phân amino axit.

Chuyên để 5, AMINO AXIT

Dạng: [A] 8. LÝ THUYẾT AMINO AXIT [Dạng câu mệnh đề - phát biểu]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!