Phát biểu nào sau đây đúng?

【C8】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây đúng?
Đáp án:
Giải: A sai vì thành phần chính của bột ngọt là muối mononatri của Glu.

B sai vì trong phân tử Lys có hai nguyên tử Nitơ.

D sai vì anilin là một bazơ yếukhông làm quỳ tím hóa xanh.

chọn C.

Chuyên để 5, AMINO AXIT

Dạng: [A] 8. LÝ THUYẾT AMINO AXIT [Dạng câu mệnh đề - phát biểu]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!