Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri axetat và metanol. X là

【C11】Lưu lạiThủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri axetat và metanol. X là
Đáp án:
Giải: Este đơn chức có dạng RCOOR'.

Từ muối CH3COONa (natri axetat) ⇒ R là gốc CH3–.

Từ ancol CH3OH (metanol) ⇒ R' là gốc CH3

⇒ Este X có CTCT thu gọn là CH3COOCH3 ⇒ Chọn C.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 7.1. LÝ THUYẾT ESTE [Thủy phân este no, đơn chức]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!