Thủy phân este X trong dung dịch NaOH thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là

【C14】Lưu lạiThủy phân este X trong dung dịch NaOH thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là
Đáp án:
HD: Este đơn chức có dạng RCOOR'.
Từ muối CH3COONa ⇒ R là gốc CH3–.
Từ ancol C2H5OH ⇒ R' là gốc C2H5
⇒ Este X có CTCT thu gọn là CH3COOC2H5 ⇒ Chọn B.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 7.1. LÝ THUYẾT ESTE [Thủy phân este no, đơn chức]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!