Thuỷ phân hoàn toàn este X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được natri axetat và etanol. Công thức của X là

【C15】Lưu lạiThuỷ phân hoàn toàn este X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được natri axetat và etanol. Công thức của X
Đáp án:
Giải: Este có dạng RCOOR'. Phản ứng xà phòng hóa este này với NaOH thu được.

+ Natri axetat $\Leftrightarrow$ CH3COONa ⇒ R là –CH3

+ Ancol etanol $\Leftrightarrow$ C2H5OH ⇒ R' là –C2H5

⇒ Este đó là CH3COOC2H5 ⇒ Chọn A

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 7.1. LÝ THUYẾT ESTE [Thủy phân este no, đơn chức]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!