Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

【C16】Lưu lạiCho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là
Đáp án:
Giải: Ta có phản ứng xà phòng hóa sau:

CH3COOC2H5 + NaOH →CH3COONa + C2H5OH ⇒ Chọn D.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 7.1. LÝ THUYẾT ESTE [Thủy phân este no, đơn chức]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!