Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?

【C4】Lưu lạiThủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?
Đáp án:
Giải: Este đơn chức có dạng RCOOR'.

Để thủy phân thu được CH3OH ⇒ R' phải là gốc CH3 ⇒ Chọn A.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 7.1. LÝ THUYẾT ESTE [Thủy phân este no, đơn chức]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!