Cho hỗn hợp gồm X (C3H6O2) và Y (C2H4O2) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 rượu. Vậy

【C6】Lưu lạiCho hỗn hợp gồm X (C3H6O2) và Y (C2H4O2) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 rượu. Vậy
Đáp án:
Vì chỉ thu được 1 muối và 1 ancol ⇒ X và Y đều có cùng gốc axit
Vì chỉ thu được 1 ancol ⇒ Số C trong este phải lớn hơn trong axit

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 7.1. LÝ THUYẾT ESTE [Thủy phân este no, đơn chức]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!