Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH3COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là

【C7】Lưu lạiThủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH3COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là
Đáp án:
Giải: Este đơn chức có dạng RCOOR'.

Từ axit CH3COOH ⇒ R là gốc CH3–.

Từ ancol CH3OH ⇒ R' là gốc CH3

⇒ Este X có CTCT thu gọn là CH3COOCH3 ⇒ Chọn A.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 7.1. LÝ THUYẾT ESTE [Thủy phân este no, đơn chức]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!