Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mạch ngoài nối với một mạch RLC. Biết khi máy phát điện quay với tốc độ n vòng/s thì dòng điện hiệu dụng mạch ngoài là I, khi máy phát điện quay với tốc độ 3n vòng/s thì dòng điện hiệu dụng mạch ngoài là 3I và điện áp sớm pha hơn dòng điện frac(pi )(4). Khi máy phát điện quay với tốc độ n0 vòng/s thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó bằng

【C11】Lưu lạiMột máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mạch ngoài nối với một mạch RLC. Biết khi máy phát điện quay với tốc độ n vòng/s thì dòng điện hiệu dụng mạch ngoài là I, khi máy phát điện quay với tốc độ 3n vòng/s thì dòng điện hiệu dụng mạch ngoài là 3I và điện áp sớm pha hơn dòng điện $\frac{\pi }{4}$. Khi máy phát điện quay với tốc độ n0 vòng/s thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó bằng
Đáp án:
• Khi máy quay với tốc độ n vòng/phút ta có:

$I_1=\dfrac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L-Z_C)^2}}=I$ (1)

• Khi máy quay với tốc độ 3n vòng/phút:

$I_3=\dfrac{3U}{\sqrt{R^2 + (3Z_L-Z_C/3)^2}}$ (2)

(1) và (2) → $3Z_L - Z_C/3 = Z_C - Z_L \Rightarrow Z_C = 3Z_L$ (3)

Đồng thời khi đó điện áp sơm pha hơn dòng điện π/4 nên:

$tan \varphi = \frac{3Z_L - Z_C/3}{R} = 1 \Rightarrow R = 2Z_L$

→ $I = \dfrac{U}{\sqrt{4Z^2_L + 4Z^2_L}} \Rightarrow \dfrac{U}{Z_L} = 2\sqrt{2}I$ (4)

• Khi máy quay với tốc độ n0 vòng/phút ta giả sử n0 = kn, mạch có cộng hưởng nên ta có:

$kZ_L = Z_C/k $ (5)

(3),(5) → $k = \sqrt{3}$

$I_0 = \dfrac{\sqrt{3}U}{R} = \dfrac{\sqrt{3}U}{2Z_L}$ (6)

(4), (6) → $I_0 = \sqrt{6}I$
→ Chọn A

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!