Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 400 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối hai đầu mạch điện với hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 300 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 600 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2√2I. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 1200 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là

【C12】Lưu lạiMột đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 400 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối hai đầu mạch điện với hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 300 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 600 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2√2I. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 1200 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là
Đáp án:
Ta có
$f_1=\dfrac{300}{60}=5 \dfrac{vong}{s}\Rightarrow \omega_1=2\pi.f_1=10\pi\dfrac{rad}{s} $

$ f_2=10 \dfrac{vong}{s} \Leftrightarrow \omega_2=20\pi\dfrac{rad}{s}$

$I_1=I=\dfrac{U_1}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}=\dfrac{U_1}{\sqrt{400^2+\dfrac{1}{100\pi^2 C^2}}} (1)$

$I_2=2\sqrt{2}I=\dfrac{U_2}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}=\dfrac{2U_1}{\sqrt{400^2+\dfrac{1}{20^2\pi^2 C^2}}}(2) $

Lập tỉ số (1) với (2) $\Rightarrow C^2=3,125.10^{-9}$

Nếu ro to quay với $1200\frac{vong}{phut}=20\frac{vong}{s}\Rightarrow \omega_3=40\pi\frac{rad}{s}\Rightarrow Z_c=100\sqrt{2}$
→ Chọn A.

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!