Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 20 Ω mắc nối tiếp với 1 tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 6 A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ là

【C13】Lưu lạiNối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 20 Ω mắc nối tiếp với 1 tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 6 A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ là
Đáp án:
Gọi X là cảm kháng khi quay với tốc độ n vòng/phút

$I_1=\dfrac{U}{\sqrt {20^2+X^2}}$ = 1A

$I_2=\dfrac{3U}{\sqrt {20^2+\dfrac{X^2}{9}}}= 6 A$

chia cho nhau → tìm được $X=12\sqrt{15}$ quay với 2n vòng/phút f tăng 2 lần → $Z_C=6\sqrt{15}$

→ Chọn D.

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!