Cho mạch điện RC với R = 30 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra. Khi rôto quay 3000 vòng/phút thì cường độ dòng điện là I1 = 1 A. Khi rôto với tốc độ 6000 vòng/phút thì I2 = 2√2 A. Điện dung của tụ điện bằng

【C15】Lưu lạiCho mạch điện RC với R = 30 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra. Khi rôto quay 3000 vòng/phút thì cường độ dòng điện là I1 = 1 A. Khi rôto với tốc độ 6000 vòng/phút thì I2 = 2√2 A. Điện dung của tụ điện bằng
Đáp án:
+) Roto quay 3000 vòng/phút
$\Rightarrow I_1=\frac{U}{\sqrt[]{R^2+Z_C^2}}(1)$
+) Roto quay 6000 vòng/ phút
$\Rightarrow I_2=\frac{2U}{\sqrt[]{R^2+\frac{Z_C^2}{4}}}(2)$
Chia từng vế của (2) cho (1)
$\Rightarrow 2R^2=Z_C^2$
$\Rightarrow Z_C=30\sqrt[]{2}\Omega$
$\Rightarrow C=7,5.10^{-5} F$
$\Rightarrow$Chọn đáp án C

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!