Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 30 Ω, mắc nối tiếp với tụ điện C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 2 A . Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 4√3 A. Nếu rô to quay với tốc độ 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là

【C16】Lưu lạiNối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 30 Ω, mắc nối tiếp với tụ điện C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 2 A . Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 4√3 A. Nếu rô to quay với tốc độ 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là
Đáp án:
Gọi X là dung kháng khi quay với tốc độ n vòng/phút

$I_1=\dfrac{U}{\sqrt {30^2+X^2}}$ = 2A

$I_2=\dfrac{2U}{\sqrt {30^2+X^2/4}}= 4\sqrt{3} A$

chia cho nhau → tìm được $X=60\sqrt{2}$ quay với 3n vòng/phút f tăng 3 lần → Dung kháng giảm 3 lần : $Z_C=20\sqrt{2} \Omega$

→ Chọn C.

Chủ đề 16: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Máy phát điện xoay chiều nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!